Vacatures zoeken

Mijn profiel

Voor werkzoekenden, werkenden of werkgevers in de zorg. Registeer nu en maak je eigen zorgprofiel.

Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt

Bovenop de duizenden openstaande vacatures zijn er de komende jaren meer dan 100.000 extra mensen nodig. Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot in een verschenen rapport. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. ''De zorg in ons land komt in gevaar als we nu niet intensief gaan samenwerken om de knelpunten aan te pakken'', stelt Sonja Kersten, directeur V&VN.

Een greep uit een aantal adviezen: Om de personeelstekorten aan te pakken zouden werkgevers in de zorg de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden moeten verbeteren. 
 

Invloed op beleid

Het bureau adviseert ook om verpleegkundigen en verzorgers meer invloed te geven op het beleid van de zorginstelling. Daarbij kunnen veel taken die niet direct met zorg te maken hebben doorgeschoven worden naar facilitaire medewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om het aanvragen van budgetten, het checken van houdbaarheidsdata, receptiewerk en grasmaaien.
''Het verschuiven van niet-zorgtaken naar andere professionals dan de verpleegkundige en verzorgende, kan veel lucht geven en de werkdruk op korte termijn verlagen'', aldus Berenschot.
Het onderzoeksbureau stelt ook vast dat zorginstellingen zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en de wijkverpleging in de praktijk met elkaar concurreren, terwijl ze juist zouden moeten samenwerken.
 

Studentenstops onacceptabel

Het is nodig en mogelijk om het aantal stageplaatsen in de zorg aanzienlijk te vergroten. Om instroom van studenten te bevorderen, adviseert Berenschot om actief de ‘kritieke keuzemomenten’ van zowel scholieren als studenten verpleegkunde te beïnvloeden. Hiervoor is het nodig om stagemogelijkheden sterk uit breiden. Middelbare scholieren krijgen door snuffelstages een beter beeld van het vak. MBO- en HBO-studenten verpleegkunde kunnen via stages kennismaken met sectoren die nu minder populair zijn, zoals de wijkverpleging en de verpleeghuiszorg.
Op dit moment zijn er sowieso onvoldoende stageplaatsen, waardoor 11 van de 17 HBO verpleegkunde-opleidingen voor het komend studiejaar een numerus fixus hanteren. V&VN vindt dit onacceptabel gezien het tekort aan verpleegkundigen.
 

Grote eigen verantwoordelijkheid

Berenschot benadrukt dat de beroepsgroep zelf een duidelijke rol heeft bij het terugdringen van de personeelstekorten. V&VN onderschrijft dit volledig. Of het nu gaat om kritisch kijken naar de eigen werkzaamheden, adviseren welke administratie achterwege kan blijven, beïnvloeding van het beleid van de instelling of actief de eigen deskundigheid en bekwaamheid op peil houden, uiteindelijk zijn verpleegkundigen en verzorgenden zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun beroep.
 
Het volledige rapport kun je hier lezen: Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt in de zorg!
 

Bron: V&VN

Email: