Vacatures zoeken

Mijn profiel

Voor werkzoekenden, werkenden of werkgevers in de zorg. Registeer nu en maak je eigen zorgprofiel.

Intimiteit en seksualiteit in ouderenzorg

 ouderen_en_intimiteit.jpgZorgprofessionals weten niet altijd hoe ze met vragen rondom seksualiteit in de ouderenzorg om kunnen gaan. Dit kan tot lastige situaties leiden, zowel voor de zorgprofessional als voor de cliënt. Er is behoefte aan scholing en deskundigheidsbevordering.

Actiz, Rutgers en Vilans gingen in gesprek met vertegenwoordigers uit de ouderenzorg om te onderzoeken hoe het onderwerp seksualiteit en intimiteit binnen de zorg voor ouderen meer aandacht kan krijgen. Uit dit gesprek kwamen diverse knelpunten en oplossingen. Zo weten veel (jonge) zorgprofessionals niet dat seksualiteit tot op hoge leeftijd een rol kan spelen. En dat de taak van de professional bovendien niet altijd even duidelijk is. De oplossing wordt gezocht  in de kennis en vaardigheden die nodig zijn. Een idee is om het thema op te nemen in de opleidingen en dat er meer wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de zorgprofessionals.

Voorop staat dat cliënten adequaat geholpen worden en de professionals openstaan naar elkaar.  Op Zorgvoorbeter.nl komen hiervoor binnenkort handvatten en informatie waar je als zorgprofessional zelf mee aan de slag kunt.

Email: