Vacatures zoeken

Mijn profiel

Voor werkzoekenden, werkenden of werkgevers in de zorg. Registeer nu en maak je eigen zorgprofiel.

Nieuwe functieprofielen mbo- en hbo-verpleegkundige

Op 20 april presenteerde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de nieuwe functieprofielen voor mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. Het is versie 1.0 maar de contouren zijn duidelijk.

Het verschil in deskundigheid zit 'm vooral in het zorg verlenen tijdens (on)voorspelbare situaties. Als een patiënt bijvoorbeeld na een geplande OK een grote complicatie doormaakt, neemt de hbo-verpleegkundige het voortouw en coacht ze de mbo-verpleegkundige. Ook werkt zij 'daar waar mogelijk' evidence-based en stimuleert zij het EBP-denken in het team. De mbo-verpleegkundige werkt meer in de voorspelbare en planbare zorg, bijvoorbeeld voor een patiënt na een geplande OK. Maar als het nodig is springt ze bij in minder voorspelbare en spoedeisende zorgsituaties.

Proeftuinen

Zeven ziekenhuizen deden de afgelopen tijd mee aan een ‘proeftuin functiedifferentiatie’. Op basis van hun ervaringen stelde de NVZ de functiebeschrijving versie 1.0 op. De nieuwe functieprofielen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen zijn een praktische invulling van de landelijke beroepsprofielen, die naar verwachting medio 2019 in de wet BIG worden opgenomen. Het is een handreiking naar ziekenhuizen die nog aan het begin van het traject staan. Ook de NFU, de belangenvereniging van universitaire centra, is bezig met de functieprofielen, maar staat nog aan het begin.

Twee profielen

Voor de ruim 180.000 geregistreerde verpleegkundigen in Nederland - waarvan ongeveer 80.000 werkzaam in ziekenhuizen - staat daar nu één vakje, ongeacht of ze mbo-, hbo- of inservice zijn opgeleid: verpleegkundige. Straks zijn dat twee vakjes: de mbo-opgeleide verpleegkundige en de hbo-opgeleide verpleegkundige. Deze differentiatie moet ervoor zorgen dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet om de veranderende zorgvraag aan te kunnen. Deze zal met name in ziekenhuizen hoogcomplex worden, door de toenemende vergrijzing, multimorbiditeit en steeds kortere opnameduur.


Mbo-verpleegkundige

In grote lijnen komt het er dus op neer dat er voor een mbo-verpleegkundige niet veel verandert, de zorg aan het bed blijft hetzelfde. De verpleegkundige coördineert het zorgproces van de individuele patiënt en draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Van een hbo-verpleegkundige wordt een proactieve en overstijgende rol verwacht, ze krijgt een regisseursrol toegedicht. De verpleegkundige overziet het gehele zorgproces, heeft een coachende functie, initieert kwaliteitsverbetering en doet onderzoek.

Bron: nursing.nl

Email: