Vacatures zoeken

Mijn profiel

Voor werkzoekenden, werkenden of werkgevers in de zorg. Registeer nu en maak je eigen zorgprofiel.

Iedere medewerker draagt bij aan een kleurrijk VUmc

Kleurrijk VUmc

Deze maand verscheen het boekje ‘Kleurrijk VUmc’ over interculturalisatie in VUmc. Hierin staan de  initiatieven van VUmc rond interculturalisatie en hoe die bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg, onderwijs, opleidingen en onderzoek. Interculturalisatie, het proces waarbij culturen zich positief met elkaar verbinden, raakt de kern van het bestaansrecht van VUmc. Het staat namelijk voor het streven om iedereen, ongeacht zijn achtergrond, tot zijn recht te laten komen.

"VU medisch centrum, in het  multiculturele Amsterdam, heeft te maken met een grote diversiteit aan culturen. Dat geldt voor patiënten en ook voor medewerkers en studenten. In 2007 wees de raad van bestuur interculturalisatie aan als een van de thema’s om opnieuw over onze identiteit na te denken. VUmc wil alle medewerkers tot zijn recht  laten komen. Zo wordt iedereen  actief gestimuleerd hun culturele kennis, vaardigheden en motivatie te ontwikkelen. Samen kunnen we laten zien wat de toegevoegde waarde is van onderlinge verschillen. Dat levert VUmc  een extra kwaliteit in zorg, onderwijs en onderzoek."

‘Kleurrijk VUmc’ laat zien hoeveel de afgelopen jaren rond dit thema ondernomen is en wat er is bereikt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VUmc, Jan Spee (020) 444 3444 , fax (020) 444 3450. Meer nieuws over VUmc op www.VUmc.nl

Boekje ie te bestellen via pgv@vumc.nl

 

Email: