Vacatures zoeken

Mijn profiel

Voor werkzoekenden, werkenden of werkgevers in de zorg. Registeer nu en maak je eigen zorgprofiel.

Shared decision making

Shared decision making, ook wel gemeenschappelijke besluitvorming genoemd, was het centrale thema van de Anna Reynvaan studentenlezing op 20 mei 2014. Deze lezing is bedoeld voor verpleegkundigen in opleiding, om actuele informatie over vernieuwingen binnen het vak en patiëntenzorg op te doen.

Shared decision making is het proces waar beslissingen over behandeling in samenspraak met de patiënt gemaakt worden. De verschillende gastsprekers belichtten vanuit diverse invalshoeken het belang van shared decision making en de rol van de verpleegkundige bij het beslissingsproces van een behandeling.  De hoofdspreker van de middag , de Canadese hoogleraar Dawn Stacey, onderstreepte dit. “Doordat verpleegkundigen dichtbij de patiënt staan, kunnen zij helder aangeven wat belangrijk is. Een verpleegkundige kan patiënten helpen begrijpen wat de impact is van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor de behandeling. Immers een patiënt kan pas een beslissing nemen als hij/zij het begrijpt.”

Ook benadrukte zij hoe belangrijk het is om het gesprek met de patiënt te voeren. De patiënt is niet gebaat bij een brochure, een dialoog over de verschillende keuzes en de voor- en nadelen is veel belangrijker. Bij complexe zorgsituaties heb je gekwalificeerde verpleegkundigen nodig, die beschikken over kritisch beoordelingsvermogen, ingewikkelde kennis eenvoudig kunnen vertalen, weten te schakelen tussen formele en informele zorg, de patiënt ondersteunen bij de waarde van de keuzes en coachen bij het maken van een eigen keuze. De communicatie tussen de patiënt en de verpleegkundige bestaat uit tweerichtingsverkeer.

Een goed voorbeeld van hoe de besluitvorming verloopt bij shared decision making werd geïllustreerd aan de hand van een filmpje op Youtube…

De studentenlezing is een lezing die vooraf gaat aan de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing georganiseerd door het  AMC. Anna Reynvaan (1844 - 1920) heeft een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de verpleegkunde. Bij de oprichting van o.a. de eerste beroepsorganisatie van verpleegkundigen in Nederland was zij een stuwende kracht. Mede dankzij haar ontwikkelde verpleegkunde zich tot een volwaardig vak.

Lees meer over de persoon Anna Reynvaan op www.fni.nl

 

Email: