Vacatures zoeken

Mijn profiel

Voor werkzoekenden, werkenden of werkgevers in de zorg. Registeer nu en maak je eigen zorgprofiel.

Werkvelden

Er zijn verschillende werkvelden binnen de zorg en welzijnsector. Elk werkveld heeft zijn eigen kenmerken. Welk werkveld past bij jou?

Het ziekenhuis

Je krijgt te maken met patiënten die specialistische zorg nodig hebben. Mensen worden namelijk pas doorverwezen naar een ziekenhuis als andere zorgverleners de gezondheidsproblemen niet kunnen verhelpen. Patiënten blijven gemiddeld tien dagen in een ziekenhuis. Er wordt dag en nacht zorg verleend: werktijden in de weekenden en avonduren zijn heel gebruikelijk. Alleen op poliklinische afdelingen krijgen patiënten kortdurende zorg.

Voor de meeste mensen komt een ziekenhuisopname vrij onverwacht en is het een emotionele ervaring. Als medewerker in de directe zorgverlening moet je mensen hierbij kunnen ondersteunen. De zorg die je verleent kan daardoor behoorlijk intensief zijn. Bijvoorbeeld omdat patiënten niet zelf kunnen bewegen, angstig zijn of door hun ziekte veel controle nodig hebben. Je kan ook goed in het ziekenhuis aan het werk zonder patiënten te zien. Als facilitair medeweker, technicus of in de horeca bijvoorbeeld.

Het verpleeg- en verzorgingshuis

In de ouderenzorg kom je in werksituaties terecht waarin volop vernieuwingen plaatsvinden. Nog niet zo lang geleden was het vanzelfsprekend dat ouderen die hulp nodig hadden, in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen werden maar tegenwoordig proberen zorginstellingen zorg op maat aan te bieden. De opkomst van aanleunwoningen en meer aandacht voor de cultuur van (allochtone) bewoners zijn hiervan een gevolg.

Omdat oudere mensen steeds langer thuis kunnen blijven wonen wordt er gewerkt aan bevordering van onderlinge contacten tussen buurtbewoners. Ook worden veel recreatieve activiteiten georganiseerd. De veelzijdigheid aan werklocaties biedt mogelijkheden voor een flexibele invulling van je werk.

De geestelijke gezondheidszorg

Werken in de GGZ betekent afwisseling. Bijna een kwart van de bevolking  in Nederland kampt met psychische problemen en dat maakt dat je mensen in alle verscheidenheid tegenkomt in de GGZ.

Elke regio in Nederland kent meerdere ggz-organisaties. Een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg  biedt  hulp aan volwassenen, kinderen en ouderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes.

Er zijn diverse vormen van hulp: regelmatige gesprekken, eventueel gecombineerd met medicatie en online hulp: dit wordt poliklinische of ambulante hulp genoemd. Behandeling in deeltijd (enkele dagdelen per week). Intensieve zorg  tijdens een opname. Acute (crisis) opname.

De meeste mensen die in behandeling zijn bij de GGZ hebben zich vrijwillig aangemeld, maar er zijn ook mensen die onder dwang opgenomen worden.

De gehandicaptenzorg

Iedere handicap vraag om een eigen benadering. Bij het verlenen van hulp en zorg moet je rekening houden met de mogelijkheden vaardigheden en wensen van de gehandicapten en hun directe omgeving. In Nederland wonen ongeveer honderdduizend mensen met een verstandelijke handicap en ruim één miljoen mensen met een zintuiglijke of lichamelijke beperking. In de gehandicaptenzorg verzorg je niet alleen je leert jouw cliënten juist om ook voor zichzelf te zorgen. Sommige gehandicapten moeten leren omgaan met mensen en anderen leren allerlei dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen of tanden poetsen.

De Thuiszorg

Wat mensen ook mankeren, tegenwoordig proberen we hen zoveel mogelijk thuis te helpen. Een baan in de thuiszorg betekent zelfstandig werken; je werkt bijna altijd alleen in het huis van je cliënt. Thuiszorg bestaat uit verpleging en verzorging, kraamzorg en gezondheidscentra. Het in de thuiszorg goed mogelijk om deeltijd te werken. Bijvoorbeeld een paar uur of een aantal dagdelen per week.

De jeugdzorg

Als je werkt in de jeugdzorg, staat het belang van je cliënt voorop. Je bouwt aan je relatie met de jeugdige en probeert perspectief te bieden. Jeugdigen die problemen hebben of veroorzaken, krijgen hulp en opvang. Die problemen zijn heel uiteenlopend van aard. Het kan gaan om een puber die vragen heeft over verliefdheid, maar ook om zeer ernstige zaken zoals kindermishandeling, misbruik of criminaliteit. Vaak heb je niet alleen met de jeugdige zelf te maken, maar ook met de ouders of verzorgers.

De maatschappelijke dienstverlening

Wanneer je werkt in de Maatschappelijke Dienstverlening krijg je te maken met verschillende groepen mensen. Het opzetten van buurthuizen en jongerencentra, en het organiseren van activiteiten voor verschillende groepen mensen zijn voorbeelden van taken die onder welzijnswerk vallen. Ook kun je minderheden, vluchtelingen of asielzoekers helpen bij hun huisvesting en maatschappelijke integratie. Je kunt bijvoorbeeld jongeren helpen om hun vrije tijd zinvol te besteden. Als welzijnswerker en maatschappelijk werker zorg je ervoor dat mensen (weer) actief deelnemen aan de samenleving. Je vangt mensen op en helpt hen hun problemen zo goed mogelijk op te lossen.

Email: