Campagnes en voorlichting

Het ministerie van VWS is de landelijke publiekscampagne ‘ik zorg’ gestart om meer mensen te interesseren voor een baan in zorg en welzijn. Naast deze campagne bestaan er ook nog andere landelijke en regionale campagnes om je een beeld te vormen bij de sector Zorg en Welzijn. Het lespakket 'Aan JOU hebben we wat' is er een van. Of de campagne 'Helden in Wit', gericht op beroepen in het ziekenhuis. Ook vindt regelmatig de Studie Experience plaats. Daarnaast bestaat er ook persoonlijke voorlichting of gastlessen voor een groep, door een medewerker uit de sector Zorg en Welzijn.

Heb jij een vraag over de landelijke campagne 'ik zorg'?
Kijk dan op de landelijke site www.ontdekdezorg.nl.

Ben je werkgever in zorg en welzijn of een andere sector?
Heb je een vraag over de regionale coördinatie van de campagne? Stel  je vraag dan aan de medewerkers van ons regionaal contactpunt, via het contactformulier. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.