Innovatieve sector

Veranderingen in de samenleving, nieuwe beroepen en technologieën hebben de manier waarop we werken, leren en leven enorm veranderd. Functies en beroepen veranderen, verdwijnen en ontstaan in een steeds hoger tempo en vragen bovendien om andere of nieuwe competenties. Dit vraagt om andersoortig onderwijs met nieuwe vormen van leren en opleiden. Hieronder lees je meer over de samenwerking tussen beroepsonderwijs en beroepspraktijk.

Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw
‘Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ richt zich op leren en ontmoeten in de sector Zorg en Welzijn. Een Fieldlab is een ruimte, maar ook een concept. We spelen in op wat er in de wijk gebeurt, gebruiken e-health toepassingen en doen onderzoek naar behoeftes en achtergronden van studenten en cliënten. Zo kan de ‘zorgprofessional van de toekomst’ betere kwaliteit van zorg bieden. Meer informatie over Fieldlabs.

Wijkleercentrum Avenhorn
In het Wijkleercentrum Avenhorn wordt op een andere manier onderwijs gegeven, die beter aansluit op de veranderende arbeidsmarkt. Studenten worden op locatie praktijkgericht en innovatief opgeleid naar werk in Zorg en Welzijn. De stage wordt besteed aan praktische ondersteuning bij het dagelijks leven voor hulpbehoevende mensen. Denk hierbij aan het helpen met de boodschappen of het bereiden van een maaltijd. Zowel studenten als kwetsbare inwoners worden begeleid naar grotere zelfredzaamheid. Meer informatie over Wijkleercentrum Avenhorn.