Welke werkvelden zijn er?

Welk werkveld past bij jou?

In de regio Amsterdam, Amstelveen en Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord zijn veel zorg- en welzijnsorganisaties. Niet alle organisaties doen hetzelfde. Zo werk je in de ene organisatie met kinderen en in de andere organisatie met ouderen. Weer ergens anders werk je met mensen met een verslaving of een handicap. Zo zijn er verschillende werkvelden in de sector Zorg & Welzijn en elk werkveld heeft zijn eigen kenmerken. We hebben de werkvelden voor je op een rij gezet.

Eerstelijnszorg

Geestelijke gezondheidszorg

Jeugdhulp

Thuiszorg

Verpleging & Verzorging

Verstandelijke gehandicaptenzorg

Welzijn

Ziekenhuizen