Verpleging & Verzorging (V&V)

Werken in Verpleging en Verzorging

Mensen die niet meer thuis wonen door ouderdom, ziekte of een handicap of moeten revalideren na een ongeluk of ziekte hebben verpleging of verzorging nodig. Zij wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis omdat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Wat doe je?

Jij geeft deze mensen intensieve (en langdurige) zorg. Zorg- en welzijnsorganisaties proberen de zorg aan te passen naar de aard, wensen en gezondheidstoestand van de bewoners. Ze worden geholpen bij het huishouden, krijgen maaltijden en persoonlijke zorg. De meeste bewoners van een verpleeghuis krijgen daarnaast ook extra zorg van bijvoorbeeld een diëtist, fysio- of ergotherapeut. 

Wat wordt er van je gevraagd?

Het is jouw taak de verzorgenden te adviseren en te coachen om de kwaliteit van de zorg te versterken. Er wordt vaak een beroep op je gedaan voor specifieke verpleegkundige handelingen die de verzorgende niet mag verrichten. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een infuus. Je herkent ziektebeelden en veranderingen in de gezondheidstoestand en onderneemt de nodige actie.

Daarnaast heb je een belangrijke sociale functie. Je probeert een vertrouwensband op te bouwen met de client en je onderhoudt de contacten met de naasten/familieleden en/of mantelzorgers. 

Revalidanten motiveren in herstel

Melanie werkt als Verpleegkundige binnen de Geriatrische Revalidatiezorg van verpleeghuis Lindendael van Omring. Direct na haar middelbare school volgde ze de opleiding Verpleegkunde. Ze deed ervaring op binnen verschillende werkvelden en in haar derde leerjaar kwam ze terecht in de flexpool van Lindendael. Al snel wist Melanie dat de revalidatie-afdeling haar voorkeur had. Tijdens haar afstuderen kwam op die afdeling een vacature vrij en zo kon ze meteen na het afronden van haar opleiding doorstromen.

Meer lezen