Welzijn

Werken in Welzijn

Werken in welzijn varieert van werken met kinderen en jongeren tot werken met vluchtelingen, drugsverslaafden of daklozen. Maatschappelijk werk richt zich op mensen met uiteenlopende problemen, zoals schuldhulpverlening. 

Wat doe je?

Jouw inzet zorgt ervoor dat mensen (weer) actief deelnemen aan de samenleving.

Wat wordt er van je gevraagd?

Je bent een professional die kwetsbare burgers helpt bij het verbeteren van hun situatie en die bijdraagt aan het verbeteren van kwaliteit van leven en sociaal en maatschappelijk welbevinden. Een professional die actief kan ingrijpen en ondersteunen op tal van leefgebieden en een breed palet aan deskundigheden heeft.

 

 

Een band aangaan met je jongere

Twintig jaar geleden raakte Marjolein bij een opname in een epilepsiekliniek (wat ze overigens niet bleek te hebben) aan de praat met een nachtzuster die Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) studeerde.  Dat inspireerde Marjolein om ook MWD te gaan doen. Nu werkt ze al meer dan 15 jaar voor Streetcornerwork.

Meer lezen