Filteren
123 organisaties
Sector

Perspectief

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Perspectief is een AWBZ erkende extramurale zorgaanbieder, werkzaam vanuit de gehandicaptenzorg in regio Amsterdam en Zaanstreek Waterland. De ambulante hulpverlening is gespecialiseerd en gericht op...

Philadelphia

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking is bijzonder. Je werkt met mensen die uniek zijn en die in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een l...

Prinsenstichting

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
De Prinsenstichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij het leiden van hun eigen leven, als burger in de samenleving.

Prizorg

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Prizorg thuiszorg biedt verpleging, hulp bij verzorging en begeleiding aan cliënten in Amsterdam en omstreken.

Reade

Ziekenhuizen
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Naast de twee hoofdlocaties in Amsterdam, aan de Overtoom en de dr. Jan van  Breemenstraat, wordt e...

Reinaerde De Merenhof

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
De Merenhof is gespecialiseerd in zorg voor mensen met een complexe fysieke zorgvraag. Er is veel kennis aanwezig van verpleegkundige handelingen. De zorgvraag van de cliënt staat centraal: met aandac...

ROHA

Eerste Lijnszorg
ROHA is de grootste zorggroep van Amsterdamse huisartsen. Binnen ROHA werken 180 huisartsen uit de regio Amsterdam samen. Ze leveren de zorg aan circa 340.000 patiënten.

SAG

Eerste Lijnszorg
De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) bestaat uit 15 gezondheidscentra. De gezondheidscentra, die verspreid liggen over Amsterdam, bieden zorg aan zo’n 80.000 patiënten. Op de SAG-gezondhei...

Sanquin

Kinderopvang, overig
Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt bloedgroep- en immuunreagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen, doet...

Sensa Zorg

Geestelijke gezondheidszorg, Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ), Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren ze zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische probl...