De Regenboog Groep

Website bezoeken

De Regenboog Groep

Wij stimuleren mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan rondom de thema’s armoede, eenzaamheid, dak-thuislozen, internationaal, re-integratie en verslaving & psychiatrie.

Website bezoeken